Projekt “To wydarzyło się tu, gdzie stoisz”

Projekt “To wydarzyło się tu, gdzie stoisz”

Projekt edukacyjny To wydarzyło się tu, gdzie stoisz

21 lutego – 1 marca 2021 r.

Przestrzeń ulicy Józefa Kwiatka w Płocku

Jak często mieszkając, załatwiając różne sprawy czy oczekując na przyjazd autobusu zastanawiamy się nad losem blisko 10 tysięcy ludzi, którzy na przełomie lutego i marca 1941 roku zostali brutalnie wysiedleni z płockiego getta, a dokładnie z ulicy Kwiatka, dawnej Szerokiej? W 80. rocznicę deportacji płockich Żydów Fundacja Nobiscum pragnie przypomnieć o tym wydarzeniu poprzez realizację projektu edukacyjnego w przestrzeni ulicy. Na planszach informacyjnych znajdą się zdjęcia i informacje, a także kody QR umożliwiające przejście do stron internetowych z wystawą wirtualną Żydzi płoccy 1939-1945 oraz filmem W otchłań cieni.